คำปฏิเสธความรับผิดชอบ EHBC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008637

19/12/2017

คำแถลงความรับผิดชอบการกำหนดค่า (EHBC) แบบฝังโฮสต์ (ehbc) (PDF)icon
ดูเอกสารนี้หากคุณมีโปรเซสเซอร์ Intel® vPro ที่ใช้เทคโนโลยี™ที่มีความสามารถ EHBC ความรับผิดชอบอธิบายถึงขีดความสามารถความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและแผนการลดความปลอดภัยสำหรับ EHBC

ขนาดไฟล์:๗๙ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*