ข้อสงวนสิทธิ์ EHBC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008637

06/02/2023

คําแถลงการปฏิเสธความรับผิดชอบแบบ Embedded Host Based Configuration (EHBC) (PDF) icon
ดูเอกสารนี้หากคุณมีเมนบอร์ดที่ใช้เทคโนโลยี Intel® vPro™ ที่มีความสามารถของ EHBC ข้อสงวนสิทธิ์นี้อธิบายถึงความสามารถ ความปลอดภัยและข้อกําหนดความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และแผนการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสําหรับ EHBC

ขนาด: 79 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*