คำแนะนำการติดตั้งชุดข้อมูลสำรองแบตเตอรี่สำหรับ Intel® RAID Controller SRCU42X

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008636

15/07/2017

เอกสารด้านล่างประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหน่วยข้อมูลสำรองของแบตเตอรี่ไปยัง Intel® RAID Controller SRCU42X

รหัสสินค้า: AXXRBBU1
หมายเลขชิ้นส่วนของ Intel: ๘๕๖๐๙๔

คำแนะนำการติดตั้ง Bbuicon
ชื่อไฟล์: การติดตั้ง bbuinstallation. pdf
ขนาดไฟล์:๕๖ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๔
การปรับปรุงไฟล์: C52675-001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*