คู่มือผู้ใช้สำหรับการกำหนดค่าระบบสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000VCL

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008630

15/07/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการกำหนดค่าระบบ ไอคอน
เอกสารนี้มีข้อมูลอ้างอิงคำสั่งทั้งหมดสำหรับเวอร์ชัน ROM-DOS* ของยูทิลิตีการกำหนดค่าระบบ คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้หรือช่างเทคนิคสนับสนุนที่รับผิดชอบการกำหนดค่า BIOS และเฟิร์มแวร์การจัดการบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S500VCL

ชื่อไฟล์: Syscfg_D4192802_EN.pdf
ขนาด: 558,033 ไบต์
วันที่: มีนาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไข: D41928-002

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF