รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับระบบ SSR212PP Storage ของ® Intel

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008625

15/07/2017

คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าระบบจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212PP อิงจากเทคโนโลยี EMC AX150 *

รายการอะไหล่ชิ้นส่วน &Amp; คู่มือการกำหนดค่าicon
ชื่อไฟล์: Intel_Storage_System_SSR212PP_Configuration_Guide_Rev1_1. pdf
ขนาด: ๓๑๖,๒๗๖ไบต์
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หมาย เหตุ:
Hdd 250 GB ที่ระบุไว้ในคู่มือการกำหนดค่าจะระบุเป็น SATA II (๓.๐ Gb/s) นี่ไม่ถูกต้อง 250GB Hdd คือไดรฟ์ SATA (1.5 Gb/s)