คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASRB

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008623

15/07/2017

นี่คือคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASRB คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว-ด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: SRCSASRB_QSUG_front_outline. pdf
ขนาด: ๑๑.๐ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๗

คู่มือเริ่มต้นของผู้ใช้ฉบับย่อ-Backicon
ชื่อไฟล์: SRCSASRB_QSUG_back_outline. pdf
ขนาด: ๔.๐๗ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*