Hot Swap ที่ซ้ำซ้อนไฟฟ้าที่สำรอง SKU คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับ SC5200 สำหรับครอบครัวโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008619

15/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5200 สำหรับตระกูลแลกเปลี่ยนรหัส SKU ที่มีการสำรองข้อมูล

SC5200_HSRP_FRONT ได้ PDF: Side 1, ขั้นตอน1-9 icon
ชื่อไฟล์: sc5200_hsrp_front. pdf
ขนาด: ๓๐๙๓๖๘๗ไบต์
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๒

SC5200_HSRP_BACK ได้ PDF: Side 2, ขั้นตอน10-14 icon
ชื่อไฟล์: sc5200_hsrp_back. pdf
ขนาด: ๑๒๐๙๑๑๗ไบต์
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*