ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008618

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ให้รายละเอียดของสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I

กลุ่มเป้าหมายสำหรับเอกสารนี้คือผู้ที่ต้องการรับรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ RAID มากกว่าที่มีอยู่ทั่วไปในคู่มือผู้ใช้ RAID controller เป็นเอกสารทางเทคนิคหมายถึงการช่วยเหลือผู้คนที่ทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของคอนโทรลเลอร์ RAID

ชื่อไฟล์: E34901_001_SRCSASPH16I_TPS__r1_0. pdf
ขนาด: ๑.๗๙ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*