ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000VCLSASBB และระบบเซิร์ฟเวอร์ SR1530CL, SR1530HCL และ SR1530HCLS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008615

15/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ Intel®บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ S5000VCLSASBB และระบบเซิร์ฟเวอร์ SR1530CL, SR1530HCL และ SR1530HCLS

Intel แนะนำ Intel® Server Board BBS5000VCLR (SATA) และ BBS5000VCLSASR (SAS) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเปลี่ยนทดแทนสำหรับ S5000VCLSASBB และ SR1530CLR, SR1530HCLR และ SR1530HCLSR เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบปัจจุบัน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู:

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: PCN107737-00
ขนาด: ๒๖,๘๕๒ไบต์
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*