รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008613

06/09/2017

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1

 

ผลิตภัณฑ์
ใบ สั่ง
รหัส
วัสดุ
หลัก #
Pba #คำอธิบายคุณสมบัติ
SE7221BA1868624C83388-xyzการสนับสนุนหน่วยความจำ DDR2 และ Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Intel (LGA-๗๗๕), ตัวควบคุม Ethernet แบบ Gigabit * Gigabit, one Intel® PRO/100 Ethernet, หนึ่งสล็อต PCI Express * x8, 2 PCI เอ็กซ์เพรส * x1 ช่อง, สล็อต PCI 32/33, แบบอนุกรม4พอร์ต Express * x1, ช่องเสียบ PCI, การสนับสนุน RAID 0, 1, หรือ10
สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อเพิ่มเติมให้อ้างอิง คู่มือการกำหนดค่า. คู่มือการกำหนดค่าคือคู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่า Intel® Entry Server Board SE7221BA1