รายงานรายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server RAID Controller SRCU42X

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008606

31/01/2020

ตัวควบคุมใช้โมดูลหน่วยความจำ DDR PC1600 unbuffered SDRAM สำหรับแคชและเข้ากันได้กับโมดูลหน่วยความจำที่ประชุมข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:

 • Dimm แบบ๑๘๔แบบพินที่มีการชุบทอง
 • โมดูลหน่วยความจำ PC1600 ECC SDRAM unbuffered
 • 128MB, 256MB และความจุ512MB
 • หน่วยความจำ 2.5 v เท่านั้น
 • Dimm ที่จัดอันดับเดียว

ตัวควบคุมใช้โมดูลหน่วยความจำตระกูล DDR PC2700 SDRAM unbuffered สำหรับแคชและเข้ากันได้กับโมดูลหน่วยความจำที่มีการประชุมข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:

 • Dimm แบบ๑๘๔แบบพินที่มีการชุบทอง
 • โมดูลหน่วยความจำ PC2700 ECC SDRAM unbuffered
 • 128MB, 256MB และความจุ512MB
 • หน่วยความจำ 2.5 v เท่านั้น
 • Dimm ที่จัดอันดับเดียว

ตัวควบคุมใช้โมดูลหน่วยความจำ DDR PC3200 unbuffered SDRAM สำหรับแคชและเข้ากันได้กับโมดูลหน่วยความจำที่ประชุมข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:

 • Dimm แบบ๑๘๔แบบพินที่มีการชุบทอง
 • โมดูลหน่วยความจำ PC3200 ECC SDRAM unbuffered
 • 128MB, 256MB และความจุ512MB
 • หน่วยความจำ 2.6 v เท่านั้น
 • Dimm ที่จัดอันดับเดียว

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการอุปกรณ์ DIMM ที่ผ่านการทดสอบเพื่อให้เข้ากันได้กับ Intel® Server RAID Controller SRCU42X เอกสารนี้จะได้รับการปรับปรุงเมื่อ Dimm เพิ่มเติมเป็นหน่วยความจำที่ได้รับการรับรองในระหว่างชีวิตของ Intel Server RAID Controller SRCU42X

โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ได้แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ยังไม่ได้รับการทดสอบเพื่อความเข้ากันได้ การใช้โมดูลหน่วยความจำที่ไม่ได้รับการทดสอบด้วย Intel Controller RAID SRCU42X อาจส่งผลให้การทำงานที่ไม่สามารถคาดเดาได้และข้อมูลสูญหายได้

หมาย เหตุรายการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการรวมทั้งหมด ให้ความสะดวกสบายแก่ฐานลูกค้าทั่วไปของ Intel แต่ Intel ไม่ได้ทำการรับรองหรือรับประกันใดๆเกี่ยวกับคุณภาพความน่าเชื่อถือการทำงานหรือความเข้ากันได้ของโมดูลหน่วยความจำเหล่านี้

คุณสมบัติหน่วยความจำมีรายละเอียดอยู่ใน Intel RAID Controller SRCU42Xการติดตั้งฮาร์ดแวร์และคู่มือผู้ใช้

รายงานรายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบแล้ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: SRCU42X_memlist_rev4. 1. ไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์: ๔๐.๖ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๗
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๔.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*