อุปกรณ์ mBMC บนบอร์ดเสียหายเมื่อเรียกใช้การอัปเดต FRUSDR บนโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008602

12/03/2024

สําหรับระบบที่มี บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7520BD2/SE7520BD2D2 และ SATA HSBP FW 1.09 หรือก่อนหน้า เมื่ออัปเดตเป็น FUSDR 6.6.G หรือก่อนหน้า อาจเสียหายใน mBMC ออนบอร์ด

โปรดดูคําแนะนําทางเทคนิคสําหรับข้อมูลโดยละเอียด

คําแนะนําทางเทคนิค 0821-2 [PDF] icon
ชื่อไฟล์: TA_0821-2.pdf
ขนาด: 8,915 bytes
วันที่: กรกฎาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: TA-0821-2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*