บนบอร์ดอุปกรณ์ mBMC ได้รับความเสียหายเมื่อรันการอัปเดต FRUSDR บนโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008602

15/07/2017

สำหรับระบบที่มี Intel® Server Board SE7520BD2/SE7520BD2D2 และ SATA HSBP FW ๑.๐๙หรือรุ่นก่อนหน้า เมื่ออัพเดตเป็น FRUSDR 6.6 G หรือรุ่นก่อนหน้าอาจทำให้เกิดความเสียหายของ mBMC บนเครื่อง

โปรดดูข้อมูลรายละเอียดตามคำแนะนำด้านเทคนิค

คำแนะนำทางเทคนิค 0821-2 [PDF]icon
ชื่อไฟล์: TA_0821--.pdf
ขนาด: ๘,๙๑๕ไบต์
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๖
การปรับปรุงไฟล์: TA-0821-2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*