ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์สำหรับระบบ SSR212MA Storage ของ® Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008597

15/07/2017

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์ของ Intel® Storage System SSR212MA โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์ระบบการจัดเก็บข้อมูล®ของ Intel เพื่อให้คุณลักษณะการกำหนดค่าและรายละเอียดการทำงานของ Intel® Storage System SSR212MA Storage Management Network (SAN) ซึ่งถูกจัดส่งมาพร้อมกับแต่ละระบบจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์icon
ชื่อไฟล์: SSR212MA_TPS_1. 4. ไฟล์ pdf
ขนาด: ๑,๙๒๐,๕๕๘ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*