อัพเดทข้อมูลจำเพาะสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008591

15/07/2017

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®สำหรับอัพเดทข้อมูลจำเพาะของเดสก์ทอ E5000 ซีรี่ส์icon
ชื่อไฟล์: 320468
ขนาด: ๓๐๓,๔๐๘ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๐๙

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®สำหรับอัพเดทข้อมูลจำเพาะของเดสก์ทอ E2000 ซีรี่ส์icon
ชื่อไฟล์: 316982
ขนาด: ๓๖๗,๗๐๙ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๐๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*