ปัญหาการเขียนโปรแกรมแบ็กเพลน HSC สำหรับแพลตฟอร์ม Intel® Server Platform SR1425BK1E

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008590

15/07/2017

Intel ค้นพบความขัดแย้งของที่อยู่ของฮาร์ดแวร์ระหว่างคอมโพเนนต์ PXH บน Intel® Server Board SE7221BK1 และตัวควบคุม Swap Hot (HSC) บน Intel 1U SATA และ SCSI back ระนาบที่ใช้ Intel® Server Platform SR1425BK1 E ความขัดแย้งของที่อยู่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ HSC ที่ตั้งอยู่บนอุปกรณ์เสริมแบ็คเพลนแบบ SATA และ SCSI แบบ1U เป็นผล ปัญหานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Intel® Server Board SE7221BK1 เป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลนและไม่ส่งผลกระทบต่อบอร์ดที่มีการจัดวางเมื่อผสานรวมกับแชสซีอื่นๆของ Intel หรือบุคคลที่สาม ปัญหานี้มีผลต่อ Intel® Server Platform SR1425BK1 เท่านั้นเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ใช้อุปกรณ์เสริมแบ็คเพลนแบบ SATA และ SCSI ขนาด1U แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel อื่นๆที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แบ็คเพลน1U เดียวกันจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

ปัญหาการเขียนโปรแกรมแบบแบ็คเพลน TA-741-01 HSCicon
ชื่อไฟล์: ta_741-01
ขนาดไฟล์:16 KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*