ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 และ SC5295-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008589

15/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ AXX6SATADB, AXX6SATADBOEM และ FXX6SATABRD ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมและอะไหล่โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ SC5295 E

Intel ยังประกาศเปลี่ยนทดแทนสำหรับอุปกรณ์เสริมดังกล่าวที่มี AXX6SASDB, AXX6SASDBOEM และ FXX6SASBRD

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: AXX6SATADBAXX6SATADBOEMFXX6SATABRD_PDA_FINAL. pdf
ขนาด: ๒๗,๐๑๔ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*