ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SE7320VP2 Intel® Server Board และ SR1435VP2 Intel® Server Platform

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008585

28/06/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์และแพลตฟอร์มต่อไปนี้ รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร

Intel® Server Board SE7320VP2 (DDR266/333 SKU) และ Intel® Server Platform SR1435VP2 (SKU DDR266/333)

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: SE7320VP2_PDA_Letter. pdf
ขนาดไฟล์:19 KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๖

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: SE7320VP2D2_PDA_Letter1. pdf
ขนาดไฟล์:17 KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*