ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ Intel® RAID Controller SRCZCRX

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008584

15/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ Intel® RAID Controller SRCZCRX รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: SRCZCRX_PDA_Letter. pdf
ขนาด: ๑๔,๓๙๒ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*