ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ Intel® Server Board SE7221BK1-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008582

15/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ SE7221BK1 ของ Intel® Server Board รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

iconประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต [PDF]
ชื่อไฟล์: SE7221BK1-E_PDA_Final. pdf
ขนาด: ๒๘,๓๙๙ไบต์
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๖