คู่มือการติดตั้งฉบับย่อสําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP และ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000EP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008581

13/03/2024

คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ icon
คู่มือเหล่านี้มีข้อมูลอ้างอิงด่วนสําหรับการสร้างตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400EP ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อไฟล์: G62623-002_R1000EP_QIG.pdf
ขนาด: 11.02 MB
วันที่: พฤษภาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*