คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board S2400EP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ R1000EP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008581

15/07/2017

คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็วicon
คำแนะนำเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลอ้างอิงที่รวดเร็วสำหรับการสร้างตระกูล Intel® Server Board S2400EP ที่มีโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อไฟล์: G62623-002_R1000EP_QIG. pdf
ขนาด: ๑๑.๐๒ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*