คอนโทรลเลอร์ RAID แบบ add-in ที่ไม่รองรับโดยระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008579

05/09/2017

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA ไม่รองรับการ Intel® RAID Controller add-in ใดๆ

ตัวควบคุม SAS หรือ SATA ในตัวมีความสามารถในการใช้งานอาร์เรย์ RAID ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม