อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3000PT

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008578

15/07/2017

คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3000PT

อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า ไอคอน
ชื่อไฟล์: S3000PT_ConfigurationGuide_Dec_2006 _rev1_1.pdf
ขนาด: 193,587 ไบต์
วันที่: ธันวาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF