ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SE7210TP1SCSI Intel® Server Board และ SR1325TP1 Intel® Server Platform

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008576

15/07/2017

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SE7210TP1 SCSI SKU และ SR1325TP1 (PDF)PDF icon
Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ SE7210TP1SCSI Intel® Server Board และ SR1325TP1 Intel® Server Platform
 

ชื่อไฟล์: SE7210TP1_PDA. pdf
ขนาดไฟล์:24 KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*