ร้องขอข้อมูล SATA และสายไฟสำหรับชุด Intel® NUC NUC5PGYH

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008571

09/11/2020

SKU ทั้งหมดสำหรับชุด Intel® NUC NUC5PGYH จะรวม Windows® 10 ที่ติดตั้งไว้ก่อนบน 32-GB eMMC แบบออนบอร์ด ช่องไดรฟ์รองรับฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วแบบภายในหรือ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูล SATA และสายไฟที่เชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับสกรูของเมนบอร์ดและฮาร์ดไดรฟ์ขาดหายไปใน SKU หนึ่ง:  

รหัสผลิตภัณฑ์ หมายเลข MM1 หมายเลข SA2 ข้อมูลชิ้นส่วน
BOXNUC5PGYH0AJR 944435 H86945-xxx ไม่รวมสายเคเบิลและสกรู

1 หมายเลข MM แสดงอยู่บนป้ายบาร์โค้ดบนกล่องชุด Intel NUC
2 หมายเลข SA แสดงอยู่บนป้ายบาร์โค้ดด้านใต้ของฝาครอบโครง Intel® NUC

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel หากคุณต้องการสายเคเบิล

ชุดสายเคเบิล SATA ประกอบด้วยสายไฟ/ข้อมูล SATA สกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดรอง และสกรูสองตัวเพื่อยึดฮาร์ดไดรฟ์
ชุดสายเคเบิล SATA

ภาพนี้แสดงตำแหน่งสายเคเบิล
ตำแหน่งสายเคเบิล SATA

ขั้นตอนการติดตั้ง

การคายประจุของไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) อาจทำความเสียหายให้กับส่วนประกอบต่างๆ ได้

 • ทำตามขั้นตอนการติดตั้งเฉพาะที่เวิร์คสเตชัน ESD
 • ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและแผ่นโฟมเหนี่ยวนำไฟฟ้า
 • ถ้าไม่มีเวิร์คสเตชัน ESD ให้ คุณสามารถป้องกัน ESD บางส่วนได้โดยสวมสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ติดสายรัดกับส่วนที่เป็นโลหะของโครงคอมพิวเตอร์
 1. ตัดการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์จากแหล่งจ่ายไฟ และจากการเชื่อมต่อโทรคมนาคมหรือเครือข่ายใดๆ หากไม่ตัดการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายไฟ การเชื่อมต่อโทรคมนาคม หรือเครือข่าย อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้

 2. เปิดโครงเครื่อง Intel NUC โดยขันสกรูทั้งสี่มุมด้านใต้ฝาครอบของโครง (A) จากนั้นยกฝาครอบ (B) ขึ้น
  เปิดโครงเครื่อง

 3. ขันสกรูช่องไดรฟ์ทั้งสี่ตัว (C) แล้วถอดช่องไดรฟ์ออกจากฝาครอบโครงเครื่อง (D)
  สกรูช่องไดรฟ์สี่ตัว

 4. ตั้งค่าข้อมูล SATA และสายไฟตลอดช่องไดรฟ์ (E) และใต้เหล็กหนีบ (F) ติดตั้งตัวค้ำการ์ดรอง SATA ไว้ในช่องไดรฟ์ (G) ด้วยสกรูสองตัวที่รวมอยู่ในชุดสายเคเบิล
  ตั้งค่าข้อมูล SATA และสายไฟ

 5. ติดตั้งช่องไดรฟ์บนฝาครอบโครงเครื่อง (I) โดยใช้สกรูสี่ตัว (H)
  ติดตั้งช่องไดรฟ์บนฝาครอบโครงเครื่อง

 6. สอดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วเข้าไปในช่องไดรฟ์ (J) โดยให้ขั้วต่อ SATA เข้ากันพอดีกับขั้วต่อของการ์ดรอง SATA อย่างสนิท ติดตั้งไดรฟ์เข้าในช่องไดรฟ์ (K) ด้วยสกรูสองตัวที่รวมอยู่ในชุดสายเคเบิล
  สอดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วเข้าในช่องไดรฟ์

 7. ต่อสายข้อมูล SATA เข้ากับขั้วต่อ SATA (L) บนเมนบอร์ด ต่อสายไฟ SATA เข้ากับขั้วต่อไฟ (M) บนเมนบอร์ด ปิดโครงเครื่อง (N)
  ต่อสายข้อมูล SATA เข้ากับขั้วต่อ SATA

 8. ติดตั้งฝาครอบโครงเครื่องด้วยสกรูทั้งสี่มุม (O) เราแนะนำให้ทำตามขั้นตอนนี้โดยใช้มือพร้อมไขควงเพื่อไม่ให้เกิดการไขสกรูแน่นจนเกินไปจนอาจทำให้สกรูเสียหายได้ ข้อมูลจำเพาะแรงบิดสำหรับสกรูเหล่านี้คือ 3.5–4.5 kgf-cm
  ติดตั้งฝาครอบโครงเครื่อง