คู่มือการติดตั้งโมดูลการระบายความร้อนสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล® Intel SSR212MA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008568

17/09/2018

คู่มือติดตั้งโมดูลการระบายความร้อน (PDF)icon
Intel® Storage System SSR212MA พร้อมด้วยโมดูลการทำความเย็นที่มีพัดลมระบายความร้อนที่มีพัดลมแบบโรเตอร์ที่สามและพัดลมแบบโรเตอร์สองตัวที่ติดตั้งอยู่ในเฟรมทั่วไปเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา โมดูลการระบายความร้อนถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งาน hot-swap ได้ร้อน อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนทดแทนต้องเสร็จสิ้นภายใน30วินาทีเพื่อรักษาการระบายความร้อนที่เหมาะสมภายในระบบจัดเก็บข้อมูล

ชื่อไฟล์: D23741-001_SSR212MA_Cooling_Module_Install_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๒๔ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๕
การปรับปรุง: ๑.๐ (D23741-001)

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*