ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SRCU41L Intel® RAID Controller

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008566

15/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตผลิตภัณฑ์ Intel® RAID Controller ของ SRCU41L และอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: PDA_SRCU41L_PCN108408-00
ขนาด: ๒๓,๐๙๓ไบต์
วันที่: เมษายน, ๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*