คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008562

11/10/2018

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Intel Unite® เวอร์ชัน 4.x (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือนี้มีเอกสารอ้างอิงฉบับย่อให้เพื่อทำการเชื่อมต่อและใช้ในสภาพแวดล้อมของห้องประชุม

ขนาด: 1.23 MB
วันที่: กันยายน 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0


คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือนี้มีเอกสารอ้างอิงฉบับย่อให้เพื่อทำการเชื่อมต่อและใช้ในสภาพแวดล้อมของห้องประชุม

ขนาด: 912 KB
วันที่: พฤษภาคม 2017
การปรับปรุงแก้ไข: 3.1.1

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ธุรกิจขนาดเล็กสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Intel Unite®
คู่มือผู้ใช้โปรแกรมประยุกต์ Intel Unite®