คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® Entry SR1425BK1

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008559

15/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® Entry SR1425BK1 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: sr1425bk1-eqsugfront
ขนาดไฟล์: ๘,๕๙๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: sr1425bk1-equsgback
ขนาดไฟล์: ๙,๐๗๖ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*