ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212MA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008553

15/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ Intel® Storage System SSR212MA รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: SSR212MA_PDA. pdf
ขนาด: ๕๘,๕๘๔ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*