คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล® Intel SSR316MJ2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008549

15/07/2017

เอกสารนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Intel® Storage System SSR316MJ2 เปิดระบบและวิธีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: ssr316mj2asugfront
ขนาดไฟล์: ๗๗๖ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: ssr316mj2qsugback
ขนาดไฟล์: ๒๑๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*