ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SASWT4I Intel® RAID Controller

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008548

15/07/2017

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับยุติการผลิตของ SASWT4I ของ Intel® RAID Controller รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร

ขนาดไฟล์: ๗๐๑ KB
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*