ความเร็วในการทำงานหน่วยความจำอาจดาวน์เกรดหลังจากรีบูต Intel® Workstation Board สำหรับตระกูล W2600CR2 และตระกูล Intel® Server Board S2600

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008545

28/12/2016

การตั้งค่า BIOS ในการเลือกความเร็วของหน่วยความจำอาจปรับลดรุ่นจาก๑๖๐๐เป็น๑๓๓๓หลังจากการรีบูตระบบแม้ว่าจะเปิดใช้งานการแทนหน่วยความจำ SPD แล้วก็ตาม

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในรุ่นล่าสุดของ BIOS