รหัสการสั่งซื้อที่อัปเดตสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GZ และ R1000GL และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GZ และ R2000GL

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008534

14/07/2017

การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDF)ไอคอน
Intel กำลังอัปเดตรหัสการสั่งซื้อสำหรับบางระบบในระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ/GL และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ/GL ตระกูลผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้เลิกผลิต เพียงแต่ SKU เฉพาะกำลังเปลี่ยนให้การสั่งซื้อง่ายขึ้น

ขนาด: 42 KB
วันที่: พฤษภาคม 2013

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF