การติดตั้งขั้วต่อพัดลมโปรเซสเซอร์ 4 พินพร้อมหัวต่อบอร์ดพัดลม 3 พินสําหรับ Intel® Server Board SE7520AF2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008531

14/07/2017

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 64 บิตที่มีบัสระบบ 800 MHz และแคช L2 ขนาด 2 MB กําลังจัดส่งด้วยพัดลมฮีทซิงค์ใหม่ ซึ่งมีขั้วต่อ 4 พิน พัดลมฮีทซิงค์โปรเซสเซอร์จะรวมอยู่ใน SKU ของโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องเท่านั้น SKU ของโปรเซสเซอร์แบบ Passive แบบบรรจุกล่องจะยังคงจัดส่งฮีทซิงค์โดยไม่มีพัดลม เมื่อรวม Intel® Server Board SE7520AF2 เข้ากับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 จะต้องใช้เวอร์ชัน passive (ไม่มีพัดลม) ของโปรเซสเซอร์ Intel Xeon ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับโครงเครื่องของบริษัทอื่น โซลูชันฮีทซิงค์แบบ Active อาจต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการระบายความร้อนของโปรเซสเซอร์

คําแนะนําทางเทคนิค TA-750-01 (PDF) icon
ชื่อไฟล์: ta750-01.pdf
ขนาด: 164 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2005
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*