ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ Intel® Server Board SE7230CA1-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008525

14/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ SE7230CA1 ของ Intel® Server Board รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

SE7230CA1E_PDA_FINAL. pdficon
ชื่อไฟล์: SE7230CA1E_PDA_FINAL. pdf
ขนาด: ๒๙,๐๘๗ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*