คู่มือการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ Intel Unite®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008523

03/08/2022

โปรแกรมประยุกต์ Intel Unite® เวอร์ชัน 4.x คู่มือการปรับใช้ (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึง:

  • ภาพรวมของแอปพลิเคชัน รวมทั้งสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และข้อกำหนด
  • วิธีการในการปรับใช้และกำหนดค่าบนเครือข่ายภายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาด: 1.94 MB
วันที่: กรกฎาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.11


โปรแกรมประยุกต์ Intel Unite® เวอร์ชัน 3.x คู่มือการปรับใช้ระดับองค์กร (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือนี้จะอธิบายให้คุณทราบถึง:

  • ภาพรวมของแอปพลิเคชัน และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ และข้อกำหนด
  • วิธีการในการปรับใช้และกำหนดค่าบนเครือข่ายภายในสภาพแวดล้อม IT

ขนาด: 5.39 MB
วันที่: ธันวาคม 2018
การปรับปรุงแก้ไข: 3.3.10

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF