การติดตั้ง 3ware * RAID สามารถวางระบบเมื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูลลอจิกแบบ RAID สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008522

24/02/2017

การติดตั้งการ์ดควบคุม RAID 3ware * ในบางช่อง PCIe * จะสามารถแขวนระบบได้หลังจากสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID logic พร้อม BIOS r 02.01.0002 หรือ BIOS R 02.02.0002

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BIOS ล่าสุด