อัปเดตเฟิร์มแวร์ v5.x หรือน้อยกว่าเป็น v6.x สําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® Server RAID SRCU31L

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008516

11/12/2023

คําแนะนําการอัปเดตสําหรับเฟิร์มแวร์ RAID Controller v5.x หรือน้อยกว่าเป็น v6.x (PDF) icon

ขั้นตอนแฟลชต้องย้ายจัมเปอร์บน Intel® RAID Controller ไปยังตําแหน่งการอัปเดต/กู้คืนแฟลช การอัปเดตจะไม่ดําเนินการต่อ หากจัมเปอร์นี้ไม่ถูกย้ายไปยังตําแหน่งการอัปเดต/กู้คืนแฟลชก่อนดําเนินการอัปเดต หลังจากอัปเดตจัมเปอร์ควรย้ายจัมเปอร์กลับไปที่ตําแหน่ง ปกติ เดิม


ชื่อไฟล์: raid_flash_recovery_v2.pdf
ขนาด: 15.6 KB
วันที่: มกราคม 2002
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*