รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Compute Blade SBXD62

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008512

14/07/2017

นี่คือรายการหน่วยความจำที่ได้รับการทดสอบสำหรับ Intel® Server Compute Blade SBXD62

รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบPDF icon
ชื่อไฟล์: SBXD62_memlist_Rev_1_1. pdf
ขนาด: ๑๗๒,๙๑๖ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*