คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSATAWB

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008511

14/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSATAWB แบ่งออกเป็นสองเอกสาร
 
iconคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว-ด้านหน้า [PDF]
 ชื่อไฟล์: SRCSATAWB_QSUG_front_outline. pdf
ขนาด: ๑๑,๐๖๐,๐๑๘ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๗
ไฟล์ที่ปรับปรุง: D91975-001
 
iconคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-Back [PDF]
 ชื่อไฟล์: SRCSATAWB_QSUG_back_outline. pdf
ขนาด: ๔,๐๗๘,๙๔๒ไบต์
วัน: กันยายน๒๐๐๗
ไฟล์ที่ปรับปรุง: D91975-001