รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008509

14/07/2017

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ Intel® Server Board ตระกูลที่มีรายการของระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผ่านการทดสอบโดย Intel บนแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์นี้

เอกสารนี้จะยังคงได้รับการอัปเดตเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบปฏิบัติการใหม่ได้รับการทดสอบหรือจนกว่า Intel® Server Board ตระกูลจะไม่มีการผลิตอีกต่อไป แต่ละรุ่นใหม่ของเอกสารจะนำเสนอข้อมูลที่อัปเดตรวมถึงดำเนินการต่อเพื่อให้ข้อมูลจากรุ่นก่อนหน้า

อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจหรืออาจไม่ได้รับการทดสอบบนบอร์ด/ไรเซอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งประกอบกันเป็นตระกูลผลิตภัณฑ์ของ Intel® Server Board ตระกูล Intel จะให้การสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่แสดงอยู่ในรายการเมื่อใช้งานในตระกูลผลิตภัณฑ์นี้

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
ชื่อไฟล์: S3000PT_THOL_13. pdf
ขนาดไฟล์:๗๙ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*