ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SRCU42X Intel® RAID Controller

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008499

14/07/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตผลิตภัณฑ์ Intel® RAID Controller ของ SRCU42X และอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตPDF icon
ชื่อไฟล์: PDA_SRCU42X_PCN108407-00
ขนาด: ๒๓,๐๘๑ไบต์
วันที่: เมษายน, ๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*