ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล® Intel SSR212CC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008496

14/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์ (PDF) icon
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์ของ Intel® Storage System SSR212CC โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์ระบบการจัดเก็บข้อมูล®ของ Intel เพื่อให้คุณลักษณะการกำหนดค่าและรายละเอียดการทำงานของ Intel® Storage System SSR212CC Storage Management Network (SAN) ซึ่งถูกจัดส่งมาพร้อมกับแต่ละระบบจัดเก็บข้อมูล
 

ชื่อไฟล์: SSR212CC_TPS_12. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๒๙ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*