สายไฟที่เปิดใช้งานข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008494

14/07/2017

เอกสารนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดหาสายไฟสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® S7000FC4UR

ข้อมูลนี้มีให้สำหรับแต่ละสายไฟตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์:

  • คำอธิบายและการทำงานของคอมโพเนนต์
  • หมายเลขชิ้นส่วนและระดับการแก้ไข
  • ข้อมูลติดต่อของผู้จัดจำหน่าย

การเปิดใช้งานสายไฟข้อมูลจำเพาะicon
ชื่อไฟล์: S7000FC4UR_Power_Cord_Enabling_Rev1. pdf
ขนาด: ๑๙๖,๖๐๘ไบต์
วันที่: 09/26/2007
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*