TA-781-01: Intel iSCSI ตัวเริ่มต้น * ๒.๐ไม่รองรับ 6.0.25 Software Storage สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR316MJ2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008492

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA-781-01 (PDF)icon
เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล6.0.25 สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR316MJ2 ในขณะนี้ไม่รองรับ Microsoft iSCSI Software เวอร์ชั่น๒.๐ (build ๑๖๕๓) การทำงานกับตัวเริ่มต้นซอฟต์แวร์ Microsoft iSCSI รุ่น๒.๐ (build ๑๖๕๓) เข้าสู่ระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์6.0.25 ของระบบการจัดเก็บข้อมูล x จะล้มเหลว การค้นพบผ่านบริการการตั้งชื่อที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (iSNS) โดยใช้ Microsoft iSCSI Software รุ่น๒.๐ (build ๑๖๕๓) ไม่มีไดรฟ์ข้อมูลจากระบบการจัดเก็บข้อมูลจะปรากฏขึ้น

 

ชื่อไฟล์: ta-781-1
ขนาดไฟล์:16 KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*