คู่มือการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงกรงแหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบ SSR212MC2 Storage ของ® Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008488

14/07/2017

คำแนะนำการสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนอะไหล่ PSU (PDF) สำหรับกรงicon
การเปลี่ยนแปลงการรับประกันแหล่งจ่ายไฟอาจให้แหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟและชุดกรงแบบ PSU

เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง SSR212MC2 ที่®มีการเปลี่ยนแปลงในกรง PSU PSU เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟและชุดกรงเก็บข้อมูล PSU

ขนาดไฟล์: ๑,๐๒๙ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๑
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*