รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับระบบ SSR316MJ2 Storage ของ® Intel

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008478

14/07/2017

อะไหล่, รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
คู่มืออ้างอิงนี้ช่วยให้ลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่า SSR316MJ2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล Intel®

ชื่อไฟล์: SSR316MJ2_Config_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๙.๙ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*