ประกาศการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ RoHS สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008475

20/11/2023

เอกสารต่อไปนี้คือการประกาศความสอดคล้องของ Intel ที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ RoHS สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA

ประกาศการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ RoHS icon
ชื่อไฟล์: serversc5400ra_mddsnov15.pdf
ขนาด: 34,440 ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน 2006

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*