ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF) สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212PP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008474

29/06/2017

Intel กำลังประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตของ Intel® Storage System SSR212PP ในการกำหนดค่าไดรฟ์๒๕๐-GB ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการกำหนดค่า SSR212PP ๕๐๐-GB ที่เกี่ยวข้อง®กับระบบการจัดเก็บข้อมูล-GB (ดูประกาศสำหรับรหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะบนระบบเหล่านี้)

ผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF)icon


ชื่อไฟล์: SSR212PP 250 GB PDA. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๑.๑ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๗

 

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของผลิตภัณฑ์ของ Intel® Storage SSR212PP ในการกำหนดค่าไดรฟ์๕๐๐-GB และอะไหล่และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF)icon


ชื่อไฟล์: SSR212PP 500GB PDA. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๗.๓ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*