คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board SE7320VP2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008472

14/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board SE7320VP2 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร:

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: SE7320VP2QSUGFront
ขนาดไฟล์: ๙,๙๐๐ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: SE7320VP2QSUGBack
ขนาดไฟล์: ๑,๔๗๒ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*