ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต Intel® Server Board SE7520BD2 DDR266/333

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008470

27/06/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของบอร์ด select ภาย Intel® Server Board ในตระกูล SE7520BD2 และอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต SE7520BD2 DDR266/333 SKUicon
ชื่อไฟล์: SE7520BD2_PDA_FINAL. pdf
ขนาด: ๑๖,๙๙๕ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๐๖

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของบอร์ด select ภาย Intel® Server Board ในตระกูล SE7520BD2D2 และอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตของ SKU SE7520BD2 DDR2icon
ชื่อไฟล์: SE7520BD2D2_PDA_Letter. pdf
ขนาด: ๑๖,๓๕๖ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*